Információbiztonsági szolgáltatásaink

Szolgáltatásunk keretében széleskörű informatikai információbiztonsági szolgáltatás csomagot kínálunk Önnek az alábbi területeken

Infrastruktúra védelem

 • Hálózati incidens menedzsment (SIEM)
 • Határvédelem
 • Végpontvédelem
 • ATM biztonság
 • Mobileszköz menedzsment és biztonság
 • Átjáró biztonság
 • Hálózati és Host behatolás megelőzés/detektálás (IDS/IPS)
 • Túlterheléses támadás elleni védekezés
 • Kritikus infrastruktúra védelem

Adat/Információ és Alkalmazás védelem

 • Adatszivárgás elleni védekezés (DLP)
 • Titkosítás
 • Deperszonalizáció
 • Identity & Access Management
 • Fraud és csalásmegelőzés
 • Adatbázis védelem
 • Hitelesített adatmegsemmisítés

Bankbiztonsági szolgáltatások

 • Internetalapú szolgáltatások biztonsága (MNB 15/2015)
 • Sérülékenység vizsgálat
 • Betörési tesztek
 •  Üzletmenet-folytonosság kezelés
 • Katasztrófa-elhárítási terv készítés
 • Jogosultság összeférhetetlenségi (SOD) vizsgálat
 • Biztonsági design és architektúra tervezés
 • Kockázatelemzés
 • Információ biztonsági szabályzatkészítés, -frissítés
 • Biztonsági tanácsadás
 • Adatkezelési és személyesadat-védelmi tanácsadás
 • Megfelelőségi auditokra való felkészítés
 • Oktatás
adminInformációbiztonsági szolgáltatásaink